Quần dài

Quần dài luôn là vật ” Bất ly tủ đồ ” của bạn. Trong tủ đồ của mình có nhiều loại quần nhưng dường như có 1 vẻ giống nhau. Bạn đã thử tủ đồ của Phạm Gia Jeans với phong cách mớitop